KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYESİ

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağını kabul ve taahhüt ettiği yazılı bir irade beyanıdır. Bu taahhütname ile kiraya veren, kiracıyı başka hiçbir sebebe ihtiyaç olmadan kolay bir şekilde tahliye etme imkânına kavuşmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Bu taahhütnamenin geçerli olabilmesi;

  • Yazılı yapılmış olması,
  • Kiracının serbest iradesine dayanması,
  • Kira sözleşmesinden sonra ve kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olması gerekir. Çünkü İlk kira sözleşmesi kurulmadan veya kurulurken alınan tahliye taahhütleri serbest iradeye dayanmadıkları için geçersizdir. Ayrıca kira ilişkisi kurulmadan ya da kira ilişkisi kurulurken alındığı iddia edilen tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunun yazılı delil ile ispat edilmesi gerekmektedir.

Tahliye taahhütnamesi el yazısı ile düzenlenebileceği gibi noterde de düzenlenebilir. Uygulamada genellikle el yazısı ile hazırlanıyor olsa da ispat kolaylığı açısından taahhütnamenin noterde düzenlenmesi daha yararlıdır.

Uygulamada sıkça boş tarihli taahhüdün kiracı tarafından imzalandığı görülmektedir. Bu durumda kiraya veren boş tarihli taahhüdü daha sonra istediği bir tarihte doldurarak bu taahhüde işlerlik kazandırabilir. Kiracı boş tarihli taahhüde atacağı imzanın sonuçları ile bağlı olup bu sonuçlara katlanacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Nasıl Sağlanır?

Kiracıdan yukarıdaki şartları taşıyan bir taahhütname alan kiraya veren, kiracının taahhüt tarihinde kiralananı tahliye etmemesi üzerine doğrudan icra müdürlüğüne başvurarak veya tahliye davası açarak kiracıyı tahliye etme imkanı bulacaktır. Ancak bunun için taahhüdün geçerli olması ve icra takibinin veya davanın taahhüt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açılmış olması gerekmektedir.

Başlatılan icra takibi kiracının icra dairesine itiraz etmesi durumunda durur. Kiracının ayrıca ve açıkça belirterek imzaya itiraz etmesi üzerine kiraya veren ancak Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açabilir. Kiracının imzaya itirazı yoksa kiraya veren icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve tahliyeyi isteyebilir. Kiraya verenin itirazın kaldırılması ve tahliye talepli bir dava açması gerekmektedir.

Başlatılmış olan icra takibine kiracının 7 gün içinde itiraz etmemesi üzerine veya itirazın kaldırılması üzerine takip kesinleşir ve tahliye istenilebilir. Tahliye emrinin tebliğinden itibaren 15 günlük süre beklenir. Eğer bu süre içinde de kiracı kiralananı tahliye etmezse icra dairesi aracılığıyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214