KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

Kiracının kira borcunu ödemediği bir durumda kiraya veren eğer sadece kira borcunun tahsilini istiyorsa genel haciz yoluyla takip başlatarak bu borcun tahsilini sağlayabilir. Ancak kiraya veren, kira borcunun tahsiliyle birlikte kiracıyı tahliye etme amacını da güdüyorsa işte o zaman kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna gitmelidir. Her ne kadar ilamsız tahliye yolu için yazılı bir kira sözleşmesi gerekmese de ispat kolaylığı için yazılı bir kira sözleşmesinin yapılması daha faydalı olacaktır.

Bu takip yolunun temel aşamaları şu şekildedir;

  • Alacaklı takip talebiyle kira borcunun tahsilini ve kiracının tahliyesini talep eder. Eğer ayrıca tahliye talep edilmezse sadece kira borcu tahsil edilmeye çalışılır ama kiracının tahliyesi sağlanamaz.
  • Takip talebinin üzerine icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir.
  • Ödeme emrini alan borçlu, itiraz etmek isterse ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine itiraz edebilir. İtirazla birlikte takip durmuş olur.
  • İtiraz eğer kira sözleşmesine ilişkinse kiracı, kira sözleşmesini tamamen inkar edecektir. Kiracı kira sözleşmesine itirazını açık ve kesin olarak yapmalıdır. Bunun üzerine alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve kiracının tahliyesini isteyebilmesi için elinde yazılı veya noterlikçe düzenlenen-onaylanan bir kira sözleşmesinin bulunması gerekir. Aksi halde kiraya veren kira borunun tahsili ve kiracının tahliyesi için icra mahkemesine değil sulh hukuk mahkemesine başvurmalıdır.
  • İtiraz eğer kira sözleşmesine ilişkin değilse (zamanaşımı, ödeme itirazı gibi…) kiracı kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Bu durumda alacaklı icra mahkemesinden kira borcunun tahsilini ve kiracının tahliyesini isteyebilir.
  • Borçlunun itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda mahkemece borçlunun itirazı kaldırılıp tahliyesine karar verilirse her ne kadar istinafa başvuru mümkün olsa da kararın icrası için kesinleşmesi beklenmez ve alacaklı haciz ve tahliye talep edebilecektir. Tabi ki tahliye için kararın borçluya tebliğinden veya tefhiminden itibaren 10 gün geçmesi gerekecektir. Borçlunun bu durumda 3 aylık kira bedelini ödeyerek icranın geri bırakılmasını yani tahliyeyi engelleme imkanı da bulunmaktadır.
  • Borçlu eğer süresinde itirazda bulunmazsa takibin kira alacağına ilişkin kısmı kesinleşir. Ancak yine de takip işlemlerine devam edilemez. Çünkü borçlunun ödeme süresinin geçmesi beklenir.
  • Ödeme emrini alan borçlu borcunu ödemek isterse eğer (konut ve çatılı iş yeri kiralarında) 30 gün içinde icra masraflarıyla birlikte borcunu ödeyerek takibin ilerlemesini durdurabilir.Böylelikle haciz aşamasına geçilemeyecek ve tahliye de sağlanamayacaktır. Borçlunun sadece kira borcunu ödediği durumda ise kiracının tahliyesi sağlanamaz ancak icra dosyasından kalan borç için icra takibine devam edilip haciz aşamasına geçilebilir.
  • Ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde de borcunu ödemeyen borçlu için haciz işlemlerine geçilir ve daha sonra genel haciz yoluyla takip prosedürleri uygulanır. Kiracının tahliyesi için ise ihtar süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde mutlaka icra mahkemesinden tahliye kararının alınması gerekmektedir.

Eğer siz de kira bedelinin ödenmemesi konusunda başvurulacak yollar ile ilgili olarak profesyonel bir destek almayı düşünüyorsanız KREATİF HUKUK’un alanında uzman avukatları ile size en iyi hukuki hizmeti sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214