7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırmasına İlişkin Kanun

Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Son tarih 31.10.2021 olarak belirlendi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.[1]


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

  • Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi, 
  • İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
  • Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Tebliğde, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214