Hamburger-Image

HİZMET TESPİTİ DAVASI NEDİR?

Hizmet tespiti davası, işçinin belirli tarihler arasında çalışmasının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemesi neticesinde sigorta tespiti için iş mahkemesine açılan dava türüdür. Davalı taraf olarak işyeri gösterilir. Arabuluculuk başvurusu dava şartı değildir. Açılan bu davadan feragat edilemez.

HİZMET TESPİTİ DAVA ŞARTLARI

  • İşyerinin kanuni yükümlülükleri taşıyan işyeri olması
  • İşçi ile İşveren arasında hizmet ilişkisi olması ve hizmetin ilgili işyerinde gerçekleşmiş olması
  • SGK tarafından bu durumun tespit edilememiş olması
  • İşçinin davayı 5 yıllık süre içerisinde açması (Bu süre hizmetin geçtiği yılın sonunda başlar ve hak düşürücü süredir.)

DAVA KİME AÇILIR?

Bu dava ilgili işyerine karşı açılır. 2014 yılında çıkartılan düzenleme ile SGK’ ya direkt olarak dava açılamaz. İlgili mahkeme dava açıldıktan sonra mahkeme SGK’ ya bildirimde bulunur ve kurum davaya feri müdahil olarak katılır[1]. SGK, dava sonucunu ilgili işyerinden bağımsız itiraz mercilerine başvurabilir. Karar, davacı lehine kesinleştikten sonra SGK kararı uygulamak zorundadır. Bu tür davalar kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle resen araştırma ilkesi vardır.  Bu nedenle iş mahkemesi tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Hizmet tespiti davasında görevli mahkeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş mahkemesidir. İş mahkemesin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanuna göre ‘’İş mahkemesine açılacak her dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılacağı gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkeme de bakabilir.’’ SGK aleyhine açılan davalarda yetkili mahkeme Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün bulunduğu iş mahkemesidir.

DAVADA İSPAT ŞARTI

Güncel Yargıtay kararları işçinin işe giriş bildirgesinden önce çalışmasının işçi için aksi kanıt oluşmayacağı yönündedir. Yani işçi işe giriş bildirgesinden önce çalışma durumu varsa bunu diğer delilleriyle birlikte hizmet tespiti için dava açabilir. Bu aşamada tanık önemlidir. Tanığın davalı işyerinde resmi olarak çalışmış olması ve çalışmış olduğu süre bakımından tanıklığı dikkate alınacaktır.

NETİCE

Davacının davayı kazanması halinde SGK, belirtilen süreler bakımından sigortalığını tescil eder. İşe giriş bildirgesi tescili yapılmamışsa işverence yapılması istenir. Kreatif Hukuk ekibi olarak, hizmetinizin geçtiği yıldan itibaren 5 yıl içerisinde bize ulaşmanız halinde sigorta hizmetinizin tespiti ve tescili noktasında sizlere hukuki hizmet sağlayabiliriz.


[1] YENİPINAR,Filiz Berberoğlu,Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları,2017,s.34.

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214